Co se děje za humny 2/2021

Krajské finance hlídá pirát z Úval, ještě dražší než nejdražší voda, pořádná dubová alej, ve znamení lilie a další zprávy z Úval.

Vysokorychlostní železnice obkrouží Úvaly
Blízkému terminálu zcela nové vysokorychlostní železnice věnovali v článku „Na rychlovlak do Jiren“ … https://www.uvaly.cz/na-rychlovlak-do-jiren/ a zanedlouho se objevila nová zpráva o pokračujících pracích na výstavbě prvního úseku Běchovice Nehvizdy. Již je známá podoba terminálu za 780 milionů Kč, parkování pro 3000 aut a stavět se začne po roce 2026. Vlaky by na zcela nové mezinárodní trati měly jezdit 300 až 320 km/hod. Po nové čtyřkolejné trati mají jezdit všechny dálkové vlaky a rychlíky. Stávající trať tak bude moci zrychlit stávající příměstskou dopravu a navýšit i počet vlaků.


Grafika: spravazeleznic.cz

Dopravu z Úval do Prahy dříve ale asi ovlivní megalomanská dostavba okolí Masarykova nádraží…

Nový obchod
V minulém příspěvku „co se děje za humny“ jsme si zopakovali provozovny s cizokrajnými dobrotami. Vietnamský obchodník slibuje v nově otevřených potravinách v Husově ulici nabízet časem i závitky a další orientální dobroty.
facebook.com

Voda nad zlato
Pravidelné kalendárium vydává měsíčně již pátým rokem spolek Zachraňme koupaliště. Jeho cílem je takto mapovat dění ve městě včetně komentování řízení města. Poslední vydání se věnovalo ceně vody v Úvalech:

Podle informace článku o průběhu zasedání zastupitelstva dne 3. 12. 2020 došlo ke schválení návrhu na další zdražení „ceny vody“, tentokráte o 8,2% na 117,32 Kč. (naše pozn.: Úvaly tak budou mít jednu z nejdražší ch„cen vody“ v ČR. Podle ekonoma Kovandy z 29. 12. činí předběžně rozptyl cen vody v ČR v roce 2021 od 56 Kč (Krnov) do 112 Kč (Ivančice). Dále se píše, že došlo k navýšení ceny za svoz odvoz odpadu na 996 Kč (naše pozn.: ze zákona město mohlo požadovat max. 1000Kč). Zákon pro odpady nově schvalovaný sněmovnou bude znamenat další navýšení.  Byl schválen schodkový rozpočet na rok 2021 ve výši 158 mil Kč vyrovnaný úsporami z roku 2020. V článku starosty o roku 2021 se uvádí výše rozpočtu města jako 163 mil Kč. Prý jsou v rozpočtu prostředky na přípravu projektu svazkové školy 10 mil Kč, dále na rekonstrukci komunikací, hasičárny a dostavbu školky. Kvůli opatřením na straně státu vyvolanými  koronavirovou epidemií, mají přijít Úvaly o 12 mil Kč, ale očekává se, že 8,5 mil Kč se do rozpočtu města vrátí jinými opatřeními. Místostarosta Kimbembe v článku o rozpočtu 2021 uvádí výši rozpočtu 2021 jako 158 mil Kč. Plánované běžné saldo je prý „méně vyhovující“ a činí 12,8% (dle doporučení by mělo činit 15 – 25).
http://www.uvalskekoupaliste.cz/2021/01/kalendarium-50.html

Nezasakující zasakovací pás
Víc vody, než by obyvatelé chtěli, nateklo k Horoušánkám. Nasycená jílovitá půda svedla vodu přes cestu a na parcely. Na facebooku se rozjela diskuze nejen o zasakovacím pásu, který nezasakuje, ale i o přerušených drenážích na poli, výstavbou, která se ocitá v laguně vody.
facebook.com


Foto: facebook.com
 
Voda ze zasakovacího pásu nezasakuje, ale je svedena doprostřed staré zástavby. Zasakování na značně jílovitém podloží je nereálné v takové míře, že by se neopakovaly laguny vody na poli, resp. mezi nově postavenými domy.

O výstavbě zasakovacího pásu v článku „Tsunami v Úvalech“ 

Vzniká další úvalská alej
S nadšením se začaly sázet po Úvalech stromořadí podél cest. První vysázené stromořadí zkulturnilo polní cestu k Hornímu úvalskému rybníku (od Pneuservisu). Jednořadá byla i první alej úvalských dětí. Kritici tohoto ekologického a krajinotvorného spolkového úsilí vyčítali, že obě aleje jsou vysázené na severní straně cesty a nestíní na cestu pocestnému, ale stíní pole zemědělcům. Třetí alej od Hodova přes pole k Horoušánkám musela být dokonce zakrátko přesázená. Ohromný developerský projekt zde nakonec nevznikl, ale stromy dnes lemují prašnou cestu v poli podél silnice na Jirny. Před dvěma lety se do výsadby zapojil také spolek Zachraňme koupaliště výsadbou třešní u cesty k rozhledně. Zdálo se, že potenciál míst pro výsadbu stromořadí začíná být vyčerpaný. Nový projekt, který se snaží vyvarovat všech předchozích chyb, vzniká opět na Vinici s obnovou cesty od dnes již neexistujícího Hodovského mlýna směrem na Tuklaty a Tlustovousy. Jestli projeví zájem dostatek dárců, dojde k výsadbě asi dvou set třímetrových dubů. Sponzorský dar zahrnuje i zajištění péče po výsadbě… Obnova starých cest a návrat stromů do krajiny

Duby zimní dorůstá výšky až 45 m, jsou odolné proti výfukovým plynům a vysazují se jako ochrana proti vichřicím do větrolamů a ke zpevnění hrází rybníků.

Dub zimní má v Úvalech dva chráněné jedince. Nejznámějším je silně chřadnoucí strom s dřevěnou kapličkou v Králičině. Druhý chráněný velikán (oba mají obvod kmene přes 3,5 m) je proti kostelu na pravém břehu Výmoly v Masarykově háji.

Participativní rozpočet
V Úvalech jsme se přes dohodu vládnoucí koalice a opozice stále nedočkali participativního rozpočtu. V Českém Brodě jsou již dál. Do 20. ledna 2021 mohli podávat občané Českého Brodu, Liblic, Štolmíře, Zahrad, ale i vlastníci nemovitosti návrhy projektů pro hlasování občanů o rozpočtu.

Krajské finance hlídá pirát z Úval
Že se krajským radním stal starosta Úval Petr Borecký je již dostatečně známo. Na kraj však začal docházet za Piráty také Jan Černý. V krajském finančním výboru získal funkci místopředsedy. Ve finančním výboru se dříve angažoval i starosta. Uvidíme, jestli bude po dalších volbách následovat personální postup na krajském úřadě i v tomto případě.

Krajský postup
A ještě jeden krajský postup, tentokrát vnitropolitický. Miloš Ulrich (mladší) byl na on-line sněmu TOP 09 zvolen členem krajského výboru. Podle vyjádření na facebooku chce ukázat, že v politice „mají šanci i mladí“.

COVID
Po domácím šití roušek, 3D tisku, pomoci s nakupováním a dobrovolnictví v nemocnicích lidé museli uznat, že očkování a výrobu vakcín sami doma opravdu nezvládnou. Zbývá vyměnit Vládu. Tu však máme již několik měsíců v nouzovém stavu, který parlament bude prodlužovat asi až do podzimních voleb.
Do 31. 12. 2020 (za 9 měsíců roku 2020) bylo pozitivně otestováno 448 obyvatel Úval (6,5 % z celkového počtu obyvatel města). Počet nemocných v tomto roce dál nekontrolovatelně roste. Jen v lednu onemocnělo COVIDem v Úvalech přes sto dalších lidí. Každý 12. obyvatel města již prodělal COVID. Tento rok bude těžší.


Graf: Vývoj počtu nemocných COVID-19 v Úvalech

Ve znamení lilie
Jindřich Lízner se i přes svůj vysoký věk stále zajímal o dění ve skautu. Jeho nedožitých 94 let oznámilo v lednu parte neobvykle ozdobené právě skautskou lilií.

Hodnoty vlastenectví, pravdy a slušnosti oslovují i v této hektické době stále velké množství lidí. Ostatně i rozloučení se skautem Romanem Bubákem před několika lety bylo jak z doby národního obrození.

Vidina nového internetu
Zakladatel internetu Angličan Tim Berners-Lee (65 let), který vymyslel technickou stránku internetu a vytvořil první standardy, má dost monopolu ze strany gigantů jako je Google a Facebook, cenzury a sběru osobních dat uživatelů. Navrhuje novou datovou platformu, kde budou uživatelé správci svých osobních dat. Postoupíme o krok dál?

 

Written by