Co se zlepší v Úvalech po roce 2022

Starostka zvolena, koaliční programový plán na čtyři roky zveřejněn.

Marná vůle voličů ČSSD

Ve čtvrtek 20.10.2022 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Úvaly. Z voleb získaného mandátu se prohlášením vzdal Petr Petržílek /ČSSD/ a mandát za něj přijal p. Tomáš Leier, který spolu s ostatními zvolenými zastupiteli složil slib.

Výsledek voleb a seznam zastupitelů najdete na stránce „Kandidátní listiny a výsledky voleb 2022„.
Komentované výsledky voleb najdete na stránce „Výsledky komunálních voleb
Předvolební odpovědi lídrů kandidátek

První starostka města Úvaly

První změnu programu jednání zastupitelstva navrhla Markéta Rydvalová a navrhla zřízení výboru pro investice, výstavbu a územní plánování. Druhou změnu navrhnul p. Leier, a to zrušit místo druhého místostarosty (neuvolněného). Zrušením druhého místostarosty, který by byl „jen členem rady“ by město ušetřilo (náklady 8 tis. / měs. proti 39 tis. Kč/měs.). Pro druhou změnu hlasovali jen zastupitelé PRO Úvaly a navrhovatel z ČSSD Tomáš Leier.

Hlasy koalice byla zvolena starostkou města Úvaly paní Markéta Rydvalová /Otevřené Úvaly/. Uvolněným místostarostou byl zvolen Alexis Kimbembe /ODS/, neuvolněným místostarostou Miloš Ulrich /TOP 09/, dalšími radními Petra Fuxová /Otevřené Úvaly/ a Miloslav Kolařík /ODS/.

Ustanoven byl finanční výbor (předseda Jaromír Gloc /Pro Úvaly/) a kontrolní výbor (předseda Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/, který počítá s tím, že se v průběhu volebního období vymění s Tomášem Leierem /ČSSD/).

ODS váhá s kontrolou výstavby

Když zastupitelé Pro Úvaly navrhli konkrétní kompetence výboru pro investice, výstavbu a územní plánování, byl jimi zaskočený pan Alexis Kimbembe /ODS/ tak, že jeho koaliční partnerka Markéta Rydvalová zřízení výboru stáhla z programu.
Záznam jednání je (bude) dostupný na Youtube, online jednání sledovalo 115 lidí.
Další jednání zastupitelstva je naplánováno na 24.11.2022.

Koaliční program 2022 – 2026

Dnes byla také zveřejněna /facebook TOP 09/ koaliční smlouva uzavřená mezi Otevřenými Úvaly, ODS a TOP 09. Koaliční zastupitelé se svými podpisy zavázali na plnění následujících priorit:

 • dokončení pořízení nového územního plánu města Úvaly a aktualizace strategických plánovacích dokumentů města;
 • podpora energetické soběstačnosti města;
 • výstavba svazkové školy;
 • další zmodernizování a rozšíření vodohospodářské soustavy Úval. V rámci tohoto bodu jde
  zejména o následující projekty:

  • dostavba vodovodního přivaděče ze zdroje Káraný (vodovodní obchvat Jiren) a zvýšení kapacity stávajícího propojení vodovodní soustavy s pražskou vodovodní sítí v oblasti Rohožníku za účelem zabezpečení dodávek vody do Úval nyní i v budoucnu
  • dostavba kanalizace a vodovodu v lokalitách Zálesí, Pod Slovany, V. Špály, K Horoušánkám
  • výstavba přímého propojení Radlické čtvrti na centrální vodohospodářskou soustavu města Úvaly
  • zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity a modernizaci ČOV
  • kompletní příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení pro rekonstrukci rybníků Horní Úvalský a Lhoták
  • revitalizace koryta Výmoly v centru Úval, včetně revitalizace nábřeží;
 • výstavba přestupního terminálu u úvalského nádraží včetně realizace P+R v Uhelných skladech ve spolupráci se Středočeským krajem;
 • pokračování v rekonstrukci úvalské uliční sítě a veřejného prostoru, zejména pak v lokalitách Pařezina, Pod Slovany, U Horoušánek, Zálesí při dodržování zásad budování veřejného prostoru včetně doprovodné uliční zeleně dle platného Generelu zeleně v Úvalech;
 • plošné opravy ulice Pražská bez vykácení stromů;
 • dostavba areálu MŠ Cukrovar s navýšením kapacity školky o 50 míst;
 • zhotovení kompletní projektové dokumentace a rekonstrukce hotelu Budka pro potřeby MDDM;
 • realizace sportovního a rekreačního areálu v lomu Riegrova dle stávajícího stavebního povolení;
 • modernizace městské knihovny a příprava rozšíření o městské kulturní centrum a informační centrum;
 • zkvalitnění zázemí a rozšíření služeb poskytovaných na úvalském koupališti;
 • příprava a spuštění participativního rozpočtu;
 • posílení služeb pro seniory na základě jejich aktuálních potřeb;
 • podpora místní spolkové činnosti;
 • pokračování v přípravě realizace „Lesního hřbitova Úvaly“.

Kde vzít na investice

Kde na naplnění koaličního programu vezme město dostatek financí? Financování těchto projektů strany zajistí kombinací využití úspor města, prodeje části městských pozemků, získáním úvěrů a čerpáním dotací. Jak se vyvíjí zadluženost města Úvaly je uvedeno v článku „Kde vzít na plánované investice?“ V letošním pololetí představovaly dlouhodobé závazky města Úvaly úctyhodných 167,5 mil. Kč.

Otevřenost bez závazných termínů

Zajímavá je v koaliční smlouvě zmínka závazku, že bude z jednání zastupitelstva města pořizován videozáznam veřejně přístupný na internetu. Budou dál také on-line přenosy? Snad ano. Jaká bude prodleva mezi online přenosem a zveřejněním záznamu (Youtube to umí na jedno kliknutí v řádu minut)? Zatím jsou záznamy podrobovány střihu a tato „cenzura“ trvá mnohdy i dva týdny.
Ve smlouvě je také závazek zveřejňovat zápisy z jednání rady Města, výborů ZM a komisí RM. Standard? Bohužel opět schází závazek lhůty, kdy tak dojde. Veřejnost se tak dozvídá obsah jednání rady města i s dvouměsíčním zpožděním. Uvidíme, zda dojde ke změně a Úvaly po volbách 2022 budou opravdu „otevřené město“.

Zastupitelé města Úvaly pro období 2022 – 2026, foto Alena Janurová

Rada města Úvaly pro období 2022 – 2026, foto Alena Janurová
Zleva: člen rady Miloslav Kolařík /ODS/, neuvolněný místostarosta Miloš Ulrich /TOP 09/, starostka Markéta Rydvalová /Otevřené Úvaly/, uvolněný místostarosta Alexis Kimbembe /ODS/, členka rady Petra Fuxová /Otevřené Úvaly/.

Written by