Hodovský mlýn

O mlýnském rybníku už řeč byla několikrát. Po příspěvku o horním mlýnu je tedy na řadě (na přání) mlýn „Hodovský“…

Do Hodova (neplést s Hostínem) se dostaneme po silnici na Jirny a vpravo k Výmole kolem firmy Essa Czech. Na místě je stále k vidění statek. Mlýn byste již hledali zbytečně. Ani „Pilský rybník“, na kterým stál, již nenajdete. Pilský prý podle pily zpracovávající dřevo z lesa Vidrholce. Mlýn přestal plnit svoji úlohu již před druhou světovou válkou.

FOTO: vlevo statek, vpravo mlýn u splavu
Hodov

Hodovský mlýn koncem 19. století. Do dnešních dob po mlýnu nic nezbylo.

Hodov

Pilský rybník, splav je na místě i dnes, voda přes něj ale neteče
Hodov

Stejný záběr, kde je vidět i budova mlýna
Hodov

Budova kovárny
Hodov

Hodov byl zmíněn již roku 1241. Dům číslo 1 byl Jagerhaus, č.p. 2 dvůr a ovčín a č.p. 3 mlýn. Mlýn nakonec skončil v rozvalinách v 60. letech 20. století za socialistického hospodaření na statku. Rybník a údolí kolem posloužilo jako skládka komunálního odpadu pro Úvaly.

Louky (pole) mezi statkem a mlýnem dnes..
Hodov

Jakou budoucnost bude mít Hodov není jasné. Jisté je, že se Hodov v roce 2014 dostal až do volebního programu úvalské ČSSD, která předložila vizi rekultivace rybníka…

Kdo hledá, najde i lávku přes Výmolu do svahu na pole směrem k Vinici
Hodov

Hodov dnes – Voda dnes teče přes náhon mimo splav. Zato mostek s děravou mostovkou je jako past na neopatrné…
Úvaly Hodov

FOTO: Stále ohromující šíře splavu
Hodov

 Dobové fotografie použity z knih Úvaly v průběhu staletíÚvaly jindy a nyní.

Written by