Karel Böhm

Květnové povstání začalo na venkově 1. 5. 1945. V Praze se spontánně rozhořelo 5. května. Do květnových bojů v Praze se zapojil také člen národního odboje, legionář Karel Böhm z Úval.

Karel Böhm se narodil 15. května 1897 v Úvalech, po obecné škole pokračoval čtyři roky na měšťanské škole, potom se živil jako švec svrškař. Vstoupil do České obce sokolské.  Se svým 10. pěším plukem byl poslán proti Rusům na frontu, kde byl 7. července 1916 zajat u města Čerevacha v dnešním Polsku. 13. června 1917 podal v Jezuvce v Jekatěrinské oblasti přihlášku do ruských legií. Prodělal boje s bolševiky na Transsibiřské magistrále a po návratu bránil na Slovensku novou republiku proti Maďarům. Z 5. čs. střeleckého pluku TGM byl vyřazen 6. prosince 1920 jako vojín.

Oženil se a s manželkou Františkou a synkem Karlem se 6. 3. 1925 přestěhoval z Prahy do Úval, Klostermannovy ulice, č. 651, poněvadž oba manželé získali práci u ČSD. Legionář a železničář Karel Böhm se za protektorátu zapojil do národního odboje v nádražních dílnách Praha-Bubny. Manželka nebyla informována, přesto zmínila jeho zvláštní prsten. (Prstýnkáři neboli „Všeobecné národní hnutí“ byli jednou z mnoha skupin národního odboje.)

Prstýnkáři pomáhali ukrývat osoby hledané gestapem, vydávali letáky, distribuovali ilegální časopisy, organizovali sabotážní akce malého rozsahu. Dále shromažďovali také zbraně a rovněž soustřeďovali finanční prostředky na podporu rodin a příbuzných zatčených nebo jinak perzekvovaných spoluobčanů.
wikipedia.org

Karel Böhm odjel v roce 1945 do Prahy již 5. 5. ráno, 6. 5. hájil Trojský most a potom byl zavolán ku pomoci na nádraží Bubny. Padl 6. 5. 1945 při hájení holešovické části železničního mostu směřující od Buben přes Štvanici na dnešní Masarykovo nádraží, tedy při obraně Negrelliho viaduktu. Zemřel na průstřel hrudníku. Jeho osobní věci byly předány bratru Václavovi. Legionář a odbojář je pochován na úvalském hřbitově, jeho jméno je zapsáno na desce památníku padlých a umučených na hřbitově. Karel Böhm byl prezidentem E. Benešem vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam. (Vojenský ústřední archiv: databáze legionářů a odbojářů)


Československý válečný kříž 1939

Mezi významné nositelé vyznamenání patří např. George S. Patton, Jan Opletal, Ludvík Svoboda.
zdroj fotografie vyznamenání: wikipedia

Bez hrdinství těchto dobrovolníků, bojujících proti wehrmachtu, SA a fanatickým SS divizím do jejich odchodu či útěku před Rudou armádou brzy ráno 9. 5. 1945, by Praha a život českého národa vypadaly jinak, pokud bychom se směli narodit.

PhDr. Lenka Mandová
Autorka prosí vnuky o fotografie odbojářů do připravované publikace, stačí naskenovat a poslat. Znáte ještě další hrdiny z Úval a okolí?
mandova@centrum.cz

Written by