Svědectví o květnu 1945 v Úvalech

Poslední dny druhé světové války byly pro obyvatele města Úvaly velmi nebezpečné. Jen v průběhu květnových událostí přišlo o život několik občanů.

Poslední rozloučení s padlými hrdiny se konalo na náměstí za ohromné účasti občanů. V hrobce hrdinů v urnovém háji jsou uloženi:

Jaňďourek Bohumil
Kožený Josef
Kvíz Jaroslav
Marčin Karel
Michálek Jaroslav
Šlajer František
Dufek Milan (ze Sadské)

V revolučních dnech přišli o život v Úvalech také:
Kopáček Miloslav
Vaníček Jiří
Hochman Josef
Jenšovský Miroslav
Böhm Karel

Miroslav Jenšovský z Přišimas byl Němci zastřelen v lese „Vidrholci“ když se prý pěšky vracel z Prahy domů. Kopáček Miloslav a Hochman Josef byli zachyceni vozidly Rudé armády a usmrceni a Karel Böhm přišel o život v Praze za revolučních bojů. Vaníček Jiří byl dne 9. května za bojů smrtelně zraněn a zemřel dne 10. května v českobrodské nemocnici, kam byl zdejšími občany převezen.

Kopáček Miloslav, nar. 7. 4. 1924 byl z Kutné Hory a Vaníček Jiří, nar. 17. 4. 1921 byl z Prahy-Vršovic. Oba bojovali se zbraní v ruce jako partyzáni spolu s našimi obránci.

Květnové události 1945 v Úvalech byly zaznamenány do kroniky města s až čtyřletým zpožděním. Další publikace byly vydány k 10. a 20. výročí revolučních bojů.

Političtí vězni, pokud nebyli popraveni nebo umučeni a přežili peklo koncentračních táborů, se vraceli do svých rodin postupně od 6. května do 21. května 1945.

Z úvalských židovských spoluobčanů se vrátila pouze Marie Kussá a František Beneš, který byl vězněn jen krátký čas jako manžel křesťanky. Všichni ostatní úvalští Židé zahynuli buď v plynových komorách, nebo byli jinak umučeni.

fotografie: facebook, archiv města Úvaly

Written by