Město má získat 5 procent bytů pro chudé

Dopadne na město Úvaly hrozba koncepce sociálního bydlení? Kolik bytů město vlastní a kolik bytů bude muset město ještě povinně postavit, koupit nebo propachtovat…

Bytový fond města Úvaly není velký. V majetku města je 59 bytů. Byty město pronajímá v domech:

 • Klánovická 918
 • Kollárova 1096
 • Kollárova 1095
 • Kollárova 1260
 • Nám. Arnošta z Pardubic 18
 • Pražská 527
 • Prokopa Velikého 1346
 • Prokopa Velikého 1347
 • Škvorecká 75
 • Škvorecká 105 (dům je nyní prázdný, neobyvatelný)
 • Škvorecká 181
 • Škvorecká 328

Celkově jde o 59 pronajímaných bytů, vč. 4 bytů v základní škole. Dalších 32 bytových jednotek má město v domě s pečovatelskou službou „DPS“. Tato novostavba se městu v minulosti velmi prodražila a finančně tehdy téměř město položila na lopatky.

 byty v DPS Úvaly
FOTO: DPS
fotografie Ester Havlová
zdroj Jiran a partner architekti s.r.o.
byty v DPS Úvaly

Podle rozpočtu město dostává za pronájem bytů ročně přibližně 5,014 mil. Kč (tzn. ve zkreslujícím průměru měsíčně přibližně 4600 Kč/byt) + 1,24 mil. Kč ročně na úhradu služeb. V poslední době tento majetek spíše chátral (viz rozhovor s místostarostou p. Kimbembe). Podle strategického plánu města čeká domy Škvorecká 75 a Škvorecká 181 výhledově zateplení.

plán - byty Škvorecká 105
GRAFIKA: plán rekonstrukce bytového domu Škvorecká 105, RVA ARCHITECTS s.r.o., zdroj www.mestouvaly.cz

V minulém volebním období zastupitelstvo několikrát neschválilo prodej celého bytového domu Škvorecká 105 a tak vedení města schválilo přípravu rekonstrukce domu na byty pro sociální účely. Z dostupných údajů na webu MěÚ vyplývá, že je v domě plánováno celkem 10 bytů (5 bytů 1+kk a 5 bytů 2+kk). Celková investice má dosáhnout až 9,3 mil. Kč (bez DPH). Tzn. rekonstrukce bude stát v průměru přes 900 tis. Kč (bez DPH)/byt, resp. 20 tis. Kč/m2. Realizace několikrát přepracované studie nyní čeká na vhodný dotační program, který by městu pomohl s financováním.

Vedle DPS stojí „Dům seniorů Úvaly“ s kapacitou 26 pokojů pro 47 seniorů.
Dům vlastní a provozuje Středočeský kraj.

www.dsuvaly.cz

Ministerstvo sociálních věcí nedávno připravilo novou „Koncepci sociálního bydlení“, která má za cíl ukončit  zneužívání ubytoven k přesunu sociálních dávek na bydlení majitelům těchto nevyhovujících ubytovacích zařízení. Koncepce počítá se zákonnou kvótou počtu obecních bytů, které by měly být využívány k zajištění bydlení sociálně slabým  (5 % bytového fondu). V případě města Úvaly tak jde řádově o 110  bytů. Převedení bytu do režimu sociálního bytu má být trvalé a nevratné. Pokud do režimu sociálních bytů město převede vše co vlastní, bude počínaje rokem 2017 město stále scházet asi 20 městských sociálních bytů (zřejmě investice přesahující 40 mil. Kč). Cestou k získání povinného počtu (bez ohledu na skutečnou potřebu) je koupě nemovitostí, výstavba (město má poslední vhodný pozemek k výstavbě pod Vinicí u hřbitova), nebo pronájem od soukromých vlastníků.

Dosud nesmiřitelné tábory Občanského sdružení majitelů domů a bytů (OSMD) a Sdružení na ochranu nájemníků (SON) reprezentované p. Křečkem se v případě této nové státní koncepce /z dílny ČSSD/ názorově dostaly na jednu loď. Pan Křeček uvádí, že města by musela byty od soukromých majitelů propachtovat za tržní nájem, aby je mohla pronajmout za sociální nájemné, navíc se všemi důsledky péče a odpovědnosti o bytový fond. Finanční rozdíl by měl být dorovnán ze státního rozpočtu.

Kromě finančních dopadů a odpovědnosti má však navržená koncepce další negativní důsledky. Pan Šimeček (předseda OSMD) tvrdí, že dojde k dělení bytů na sociální a jiné a podpoří se segregace obyvatel. „Začátkem osmdesátých let většina evropských zemí začala chápat, že sociálními nejsou a ani nemohou být byty, ale že sociálními jsou jednotlivé domácnosti, a to jen po určitou krátkou dobu. Proto 13 z původních 15 členských států Evropské Unie zavedlo adresné dávky sociálního bydlení poskytované na základě testování příjmů a někde i majetku, a to jen po dobu, kdy daná domácnost podporu potřebuje. Ukázalo se, že toto řešení je podstatně levnější a ošetřuje komplexněji potřeby všech v nezaviněné sociální nouzi“. Návrh na adresnou podporu  bydlení bez vzniku sociálních ghet segregací postižených rodin v nezaviněné nouzi a řešení ubytování až lidem, kteří propadnou tímto sociálním sítem, vypracovalo OSMD prý již v roce 2010. K tomuto způsobu řešení se názorově začíná přiklánět i Svaz měst a obcí.

Uvidíme, zda a jak na naše město dopadnou negativní důsledky připravované státní koncepce podpory bydlení.

 

Written by