Nejpříjemnější místa v ČR

Vězeňská služba ČR zveřejnila zajímavá data, která dále zpracoval a v kontextu publikoval Český rozhlas. Úvaly mají podle nich poctivé obyvatele, kteří nejsou ve finanční či sociální krizi.

V České republice je vězněno momentálně 21.674 lidí (19.822 výkon trestu, 1.766 ve vazbě a 86 v detenci).

Aktuálně jsou ve vězení 3 muži a jedna žena z Úval (s trvalých bydlištěm v Úvalech). V poměru počtu trestanců k počtu obyvatel tak patří Úvaly (0,06 % trestaných obyvatel), ale i okolní obce, mezi nejpříjemnější místa v ČR. Pro úplnost je dobré uvést, že ve vězení má Květnice, Škvorec i Jirny po 1 obyvateli, Tuklaty 3 a nikdo není aktuálně ve vězení z Dobročovic, Přišimas ani z Horoušan.

V České republice jsou na obrácené straně tohoto žebříčku (poměrem větším než 1,5 % trestaných obyvatel) města s příjmovou chudobou, vysokou nezaměstnaností, vysokou rozvodovostí a s jinými sociálně negativními jevy…

„…Při čtení mapy je potřeba vzít v úvahu obvyklou délku trestů: spíš než o současné kriminalitě vypovídá o situaci před několika lety, kdy byly trestné činy spáchány. Ukazuje tedy, ve kterých regionech byly příhodné podmínky pro start kriminální kariéry zhruba před deseti lety. …“
Zdroj: irozhlas.cz

 

Written by