TOP 09 a město Úvaly 2018 – 2022

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.
Za „TOP 09“ odpovídá kandidát na starostu Mgr. Pavel Arazim.

S jakým hlavním sdělením jdete do letošních voleb? Jako kandidát na starostu Úval prosím uveďte, proč by vás měli voliči v Úvalech zvolit do zastupitelstva.
Je načase, aby Úvaly ukázaly svou politickou barvu. Neblahý vývoj na české politické scéně přímo vybízí k rezignaci, ale my jsme si řekli, že mu budeme čelit tím, že oživíme politické dění na komunální úrovni a pomůžeme naše město posunout dál, ačkoli to nebude jednoduché, mimo jiné kvůli neutěšenému stavu obecního rozpočtu. Chceme napomoci tomu, aby politika dávala lidem smysl, aby konkrétním rozhodnutím bylo rozumět. My Úvaláci si pak budeme blíž, a to je pro město vůbec nejdůležitější. K oživení města a sblížení lidí chceme přispět i novými impulzy pro kulturní dění ve městě, které patří mezi naše hlavní priority.

Plné znění volebního programu TOP 09 2018 – 2022 … https://www.top09.cz/regiony/stredocesky-kraj/volby/komunalni-volby-2018/uvaly/volebni-program/
Webové stránky … www.top09.cz/uvaly
Facebookový profil … www.facebook.com/TOP09.Uvaly

Potřebuje město nový územní plán nebo jiné nové regulativy? Co se má v těchto dokumentech zásadního změnit?
Územní plán je důležitý nástroj pro usměrňování vývoje města, nicméně nezakrývám, že ještě musíme důkladně zvážit a prodiskutovat, co konkrétního by se v územním plánu mělo případně změnit. Obecně si přejeme, aby si Úvaly co nejvíce zachovaly svůj příjemný a poklidný charakter. Např. nová obchodní centra vidíme jako ohrožení tohoto charakteru. Mnohem lepší by bylo podpořit drobné podnikatele. Je přirozené, že se do Úval budou chtít stěhovat noví lidé a není správné je dlouhodobě odmítat. Přesto je potřeba novou výstavbu i rozrůstání Úval mírnit, protože město zatím na velké množství nových obyvatel není připravené, např. chybějí místa ve školkách a školách, také chybí dostatečná infrastruktura a dopravní obslužnost. Měli bychom si také zachovat co nejvíce krásné krajiny a především orné půdy, kterou budoucím generacím nic nevynahradí. Pro zachování charakteru města může být rozumné zavést např. i regulace výšek novostaveb, ale ještě zvažujeme, v jaké podobě by takové regulace dávaly smysl.

Rozvoj města, podpora kultury a sportu,… vše stojí peníze. Jaký objem financí bude podle vašeho názoru k dispozici v letech 2018 – 2022? Jaké další navýšení v případě vítězství a řízení města použijete vy?
Z developerů sice nemusíme dělat nepřátele lidu, ale velké spoléhání se na jejich příspěvky nevidíme jako správnou cestu, mimo jiné z důvodů uvedených v předchozí odpovědi. Dotace obecně představují výbornou příležitost, ale i u nich je potřeba velmi zvažovat, které dotované projekty jsou opravdu přínosné. Část peněz stejně typicky musí zaplatit Úvaly a jako zodpovědné město bychom neměli plýtvat ani ‚cizími‘ penězi. Hlavní pomoc rozpočtu tedy bude muset představovat hospodárné spravování městských financí. Současnou zadluženost města považujeme za nebezpečnou a dluh je potřeba snižovat. Nemůžeme si dovolit bombastické nové projekty.  I drobnější projekty se ale mohou prodražit, pokud je jich příliš mnoho. Je potřeba především dokončit to, co už je naplánováno a s čím tedy již občané počítají. S trochou kreativity ale lze město posouvat dále i za relativně malý peníz. Na našich zásadních prioritách jako je školství, kultura nebo zdravotnictví nicméně šetřit nechceme.

Několik let se mluví o rozrůstání či zastavení rozrůstání Úval. Katastr města je v podstatě naplněn zástavbou. Chybí zastavěnost po pravé straně silnice do Dobročovic, za hřbitovem pod Vinicí, nad koupalištěm k železnici, pole za Hodovem. Dá se předpokládat i výstavba na dosud spících pozemcích (parketárna, skládka za masnou, náměstí Svobody,…)? Mají obyvatelé počítat s tím, že i tyto plochy budou použity pro výstavbu?
Každé místo je potřeba posuzovat individuálně. Noví občané sice znamenají obohacení, ale rozhodnutí zastavit danou plochu nevratně poznamenává charakter města. Po konzultacích s odborníky zvážíme, co je pro každé ze jmenovaných míst nejlepší. Nové zástavbě ve zmíněných oblastech tedy obecně spíše nakloněni nejsme,  každé rozhodnutí pro zástavbu musí být podloženo velmi silnými argumenty.

Život Úval byl i v období 2014 – 2018 poznamenám cenzurou. Jakou představu máte o fungování Života Úval a informování obyvatel města? Je informování nyní dostatečné a jsou informace lehce dohledatelné? Co jako starosta změníte?
O konkrétních případech cenzury nevíme a jsme v takovýchto soudech opatrní. Úvaly jsou obecně hodnoceny jako velice transparentní město, což neznamená, že není co zlepšovat. Některé informace, které jsou dostupné na internetu by mohly být i v Životě Úval. Např. by se na jeho stránkách mělo dlouhodobě a srozumitelně vysvětlovat, jak město hospodaří a proč tak hospodaří. Také se domníváme, že by měla být uzávěrka Života Úval posunuta, aby měli občané více času napsat své příspěvky. Také roznos do schránek by měl být rychlejší, aby v rámci různých polemik měla ta která strana čas připravit si do dalšího čísla podloženou reakci. V zastupitelstvu nechceme nic skrývat a jsme otevření diskusím o tom, co by město mělo ještě zveřejňovat. Nicméně jako politici bychom se měli snažit ještě více. Nechceme být jako učitel nebo přednášející, který je spokojený, když žáci nemají žádné dotazy. Dobrý učitel své žáky zaujme a podnítí jejich zvědavost. Podobně my chceme nejenom reagovat na dotazy a podněty od občanů, ale chceme naším působením a stylem komunikace napomoci tomu, aby se lidé a politiku více zajímali a např. přicházeli na jednání zastupitelstva. Domníváme se, že na kritiku, která zazní např. v Životě Úval, by se město mělo snažit reagovat v přátelském duchu a oponentům by mělo dát možnost opakovaně reagovat na vyjádření zastupitelů. Také máme za to, že městský web by měl být přehlednější.

Je potřeba obyvatele více zapojit do řízení města? Došlo v období 2014 – 2018 ke zlepšení? Jste příznivcem například participativního rozpočtu a hlasování o rozvoji města?
Nebráníme se diskusím o možných nových přístupech k rozhodování ve městě. Minimálně na úrovni komunální politiky má smysl uvažovat o posílení prvků přímé demokracie. Přesto jsme také konzervativní strana a věříme především v zastupitelskou demokracii, k níž patří i to, že máme jako politici za svá rozhodnutí zodpovědnost před občany. I když mohou být některé inovativní prvky jako participativní rozpočet nebo D21 velmi přínosné, nespoléháme se na nalezení nějakých zázračných triků, které nás snadno posunou dál. Stejně jako dříve je i dnes hlavní o svých rozhodnutích otevřeně diskutovat a pečlivě je zvažovat. Fungující demokracie, na komunální i na jakékoli jiné úrovni, musí stát na zodpovědných politicích, ale především na aktivních občanech. V předchozím období se nepochybně podařilo udělat město transparentnějším, např. díky záznamům jednání zastupitelstva. Nicméně v naslouchání občanům a komunikaci s nimi je stále co zlepšovat. Budeme brát velmi vážně brát názory úvalských odborníků, mimo jiné občanů, kteří  jsou  členy  městských výborů a komisí a ve svém volném čase zastupitelům nabízejí odborné zázemí.

Jak hodnotíte naplnění vlastního volebního programu pro období 2014 – 2018?
Ačkoli v našich řadách najdete i kandidáty TOP 09 z minulých voleb, drtivá většina z nás s komunální politikou začíná. Vážíme si práce všech dosavadních zastupitelů, včetně těch, kteří byli zvoleni z kandidátky nezávislých s podporou TOP 09. Naše letošní kandidátka je ale poprvé kandidátkou strany TOP 09, tedy nikoli nezávislou kandidátkou s podporou strany. Podobně otevřeně kandiduje v Úvalech z celostátních stran jenom ODS. Na volebních lístcích sice budou pouze dva z nás uvedeni jako členové, ale od odevzdání kandidátky do TOP 09 vstoupili také Martina Smrkovská a Miloši Ulrich. Fakticky tedy kandidují čtyři členové a další kandidáti o členství uvažují. Velmi nám záleží na tom, že se k TOP 09 takto jasně hlásíme, protože ji považujeme za nezastupitelnou obhájkyni demokracie a stranu, která dlouhodobě nabízí promyšlený a poctivý program. Chceme, aby TOP 09 byla v Úvalech více přítomná, a to nejenom v zastupitelstvu. V Úvalech nepochybně žijí především lidé, pro kteří chápou význam demokracie a zásadní důležitost ukotvení ČR v západních strukturách jako EU a NATO. V tomto smyslu je načase, abychom více ukázali barvu a byli městem, které může ostatním sloužit jako příklad a které celkově pozvedá Českou republiku.

Co bylo a nebylo splněno z koaliční dohody pro roky 2014-2018 a proč?
Podařilo se posílit transparentnost prvky jako jsou záznamy z jednání zastupitelstva a rozklikávací rozpočet. Je ale žádoucí informace nejenom zpřístupňovat, ale také zvyšovat povědomí o jejich důležitosti. Město splnilo velkou část svých slibů stran nové výstavby (ačkoli některé projekty byly naplánovány ještě v dřívějších volebních obdobích), ale obecně je potřeba stavbu lépe plánovat a více dohlížet na její kvalitu. Např. některé opravené chodníky se začaly po pár dnech propadat. Rekonstrukce náměstí je sice vítaná, ale je otázka, jestli opravdu tolik spěchala  a zda musela mít tento rozsah (město se ovšem již dříve zavázalo kraji k rekonstrukci komunikace, která náměstím vede, takže celou rekonstrukci nebylo možné odkládat). Navíc lze polemizovat s některými rozhodnutími v této věci, např. kostková dlažba se jeví jako zbytečně drahá a nepříliš praktická. Je otázka, zda nebylo možné podstatnou část peněz na rekonstrukci náměstí ušetřit a použít je např. pro rekonstrukci koupaliště. Že se dosud nenaplnila vůle občanů vyjádřená v referendu, je velké zklamání. Situaci městského rozpočtu považujeme za neutěšenou, Úvaly jsou vážně zadlužené město a v následujících letech nebude vůbec snadné vyjít s penězi. Sice jsme díky příznivé hospodářské situaci v celé Evropě mohli počítat s vyššími příjmy z daní, což celkovou zadluženost přece jenom snížilo. V příznivých dobách by se ale měly také vytvářet rezervy, ekonomika může zpomalit dříve, než si myslíme.

V roce 2014 jsem zastupitele oslovil s výzvou obsahující body pro zvýšení transparentnosti řízení města. Pokud získáte většinu a křeslo starosty, která opatření předchozího starosty budete rušit, a která naopak ještě vylepšovat?
(videozáznamy VZZM, rozpočet do detailu výdajů na webu, zveřejňování faktur, závazky a všechny smlouvy města dostupné na webu, veřejné připomínkování projektů města, plán investic a projektů města) http://www.uvaly.cz/vyzva
Zvýšení transparentnosti si vážíme a rozhodně v tomto nechceme dělat žádné kroky zpět. Primárně chceme to, co již lze někde dohledat, učinit dohledatelným ještě snáze a také lépe srozumitelným. Věříme, že se nám povede pozvednout úroveň veřejné diskuse ve městě a zapojit do ní více občanů, abychom mohli konstruktivně spolupracovat.

Kromě komunálních voleb mají obyvatelé možnost zvolit si i svého Senátora. Jakého kandidáta doporučujete a jaké jsou jeho přednosti?
Jednoznačně doporučujeme kandidátku TOP 09 Terezii Radoměřskou. Nečiníme tak zdaleka jenom ze stranické loajality, jedná se o výjimečnou osobnost. Tato kultivovaná paní, mimo jiné spisovatelka a bývalá kastelánka na hradě Český Šternberk, sice do aktivní politiky vstupuje nově, ale jako vystudovaná historička jí hluboce rozumí. Dokládá to i její dosavadní činnost v rámci TOP 09, mimo jiné vedla stranický think-tank TOPAZ. V posledních letech také pracovala jako asistentka našeho senátora Tomáše Czernina, takže velmi dobře ví, jak senát funguje. Má u nás hluboké kořeny, její babička pochází z Úval, ale zároveň žila podstatnou část svého života v Rakousku a Německu, takže se měla možnost obeznámit s tím, jak se tam vypořádali s mnoha výzvami, kterým čelí i naše město.  S rakouskými a německými městy nám může pomoci navázat spolupráci a hledat v nich inspiraci. Chce prosadit legislativu, která zamezí výstavbě, která ničí ráz měst a krajiny, což je zcela v souladu s naším programem. Také ji velmi záleží na situaci rodičů, především maminek, které se snaží sladit rodinný a profesní život. V tom navazuje na činnost naší první místopředsedkyně Markéty Pekarové Adamové, která naše město v září společně s paní Radoměřskou navštívila.

 

Využiji současné hlavní heslo TOP 09 i obě minulá. Vážení občané, přijďte k volbám. Veřejné dění nejenom ve vašem městě můžete ovlivnit více, než si myslíte. Za nás vám můžeme slíbit, že se za vás postavíme. A z toho neuhneme, protože, stejně jako vy, chceme Úvaly TOP!

Written by