Pro Úvaly a město Úvaly 2018 – 2022

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.
Za spolek „PRO Úvaly“ odpovídá kandidát na starostu Ing. Jan Černý.

S jakým hlavním sdělením jdete do letošních voleb? Jako kandidát na starostu Úval prosím uveďte, proč by vás měli voliči v Úvalech zvolit do zastupitelstva.
Je třeba pokračovat ve velkém množství projektů, které rozjelo současné vedení města a startovat další. Oproti současnému stavu přidáme lepší přípravu projektů, jasný proces připomínkování ze strany občanů. Koupaliště bereme jako příležitost, ne jako kouli u nohy. S developery budeme jednat transparentně. Nechceme dělat revoluci, ale několik věcí prostě změníme.

Jsme tým. Já chci být dobrým starostou všech Úvaláků a Úvalaček. Chci lidem naslouchat a dělat politiku nejen pro ně, ale hlavně s nimi. Mám spoustu nápadů, jak Úvaly posunout dál a většinu z nich najdete v našem programu. Věřím, že do jednání s občany patří slušnost, ne politikaření a tím se chci na radnici řídit.
Mirkovi Glocovi máloco unikne. Dokáže lehce přetvářet nápady v zadání, hledá řešení a často je i realizuje. Vojta Dvořáček nás zase svými připomínkami posouvá kupředu. Jako zkušený právník pro veřejnou správu a IT hlídá, abychom se vyhnuli slepým uličkám. Naďa Kouklová hledá v každé situaci něco dobrého. Jako tahoun týmu dokáže povzbudit a máknout, když už ostatní nemohou.
Záda nám kryje dalších 11 osobností. Každá s jinou životní zkušeností, každá přináší jiné inspirace. Ale máme i hodně společného. Především se dokážeme shodnout, jak chceme dojít k tomu, co považujeme za nejlepší pro Úvaly.

Plné znění volebního programu Pro Úvaly 2018 – 2022 … http://prouvaly.cz/kandidati-volby-2018
Webové stránky … www.prouvaly.cz
Facebookový profil … www.facebook.com/prouvaly/

Potřebuje město nový územní plán nebo jiné nové regulativy? Co se má v těchto dokumentech zásadního změnit?
Ano, Úvaly potřebují územní plán, který zpomalí novou výstavbu (etapizace). Územní plán má nejen „naporcovat“ území, ale určit další pravidla a důsledky. Například v územním plánu Českého Brodu jsou spočítány kapacity škol, počty aut, které projedou hlavními ulicemi a to potřebujeme – naplánovat jak bude vypadat město se všemi důsledky.

Rozvoj města, podpora kultury a sportu,… vše stojí peníze. Jaký objem financí bude podle vašeho názoru k dispozici v letech 2018 – 2022? Jaké další navýšení v případě vítězství a řízení města použijete vy?
Vzhledem k velkému zadlužení města způsobené aktuální radou, potažmo vládnoucí koalicí, je objem financí na jakékoliv investice i podporu spolků a kultury do značné míry omezen. Příspěvky od developerů by měly být vynakládány maximálně účelně v závislosti na rostoucí potřebě infrastruktury města jako jsou vodovody, kanalizace, školy a školky, rozšíření polikliniky a podobně. V případě dotací jde o zajímavé příležitosti k investicím, ale opět limitované volnými prostředky města, které vždy jakoukoliv dotaci, ač z menší části, doplňují. V poslední době se rozmohla tendence při tzv. porcování medvěda, kdy sportovní spolky získávaly značné procento peněz města na úkor zájmových a kulturních aktivit a spolků. Z pohledu dobrého hospodáře by město mělo takovéto finance rovnoměrně rozdělovat a nepreferovat ten či onen účel, zvláště v době, kdy kvůli splácení obrovského úvěru nebude mnoho peněz nazbyt a mohlo by to ohrozit chod jakékoliv ze zájmových aktivit.

Několik let se mluví o rozrůstání či zastavení rozrůstání Úval. Katastr města je v podstatě naplněn zástavbou. Chybí zastavěnost po pravé straně silnice do Dobročovic, za hřbitovem pod Vinicí, nad koupalištěm k železnici, pole za Hodovem. Dá se předpokládat i výstavba na dosud spících pozemcích (parketárna, skládka za masnou, náměstí Svobody,…)? Mají obyvatelé počítat s tím, že i tyto plochy budou použity pro výstavbu?
Z pohledu spolku PRO Úvaly a vize, kterou jsme již představili občanům v rozeslaných letácích, není překotné rozrůstání Úval dobrý směr pro ubírání města do budoucna. V případě získání mandátu se zasadíme o zpomalení a rovnoměrnost výstavby tak, aby nenastávaly případy nárazového přeplnění škol, školek a lékařských zařízení s následným propadem zájmu. Řešením je dobře nastavená a řízená etapizace.

Život Úval byl i v období 2014 – 2018 poznamenám cenzurou. Jakou představu máte o fungování Života Úval a informování obyvatel města? Je informování nyní dostatečné a jsou informace lehce dohledatelné? Co jako starosta změníte?
Źivot Úval potřebuje, aby jej vytvářel někdo, kdo novinařině rozumí. Je potřeba zpřehlednit obsah a grafiku a spojit toto tištěné médium s on-line médii.

Je potřeba obyvatele více zapojit do řízení města? Došlo v období 2014 – 2018 ke zlepšení? Jste příznivcem například participativního rozpočtu a hlasování o rozvoji města?
Určitě. Musíme uznat, že se konalo velké množství diskuzí, nicméně nemá to nějaký ucelený systém. Účastníci diskuzí nevědí, co mohou ovlivnit. Co například dnes vedení města dělá se závěry diskuzí?
Již dnes děláme dotazníková šetření, Systém D21 bychom rádi použili třeba při rozhodování nad participativním rozpočtem města. Do komisí a výborů chceme dostat více odborníků.

Jak hodnotíte naplnění vlastního volebního programu pro období 2014 – 2018?
Paradoxně byl náš program z velké části plněn, i když jsme jako spolek mimo radu města. Je to známka toho, že jsme napsali dobrý program a i vedení města z něho čerpalo.

Co bylo a nebylo splněno z koaliční dohody pro roky 2014-2018 a proč?
Spolek PRO Úvaly nebyl součástí koalice a na tuto otázku musí odpovědět Ti, co koaliční dohodu sepsali, podepsali a snad se jí i snažili plnit.

V roce 2014 jsem zastupitele oslovil s výzvou obsahující body pro zvýšení transparentnosti řízení města. Pokud získáte většinu a křeslo starosty, která opatření předchozího starosty budete rušit, a která naopak ještě vylepšovat?
(videozáznamy VZZM, rozpočet do detailu výdajů na webu, zveřejňování faktur, závazky a všechny smlouvy města dostupné na webu, veřejné připomínkování projektů města, plán investic a projektů města) http://www.uvaly.cz/vyzva
K výzvě se hlásíme a také jsme jí jako jediný spolek v roce 2014 plně podpořili. Můžeme jít ještě dále. Jako starosta budu občany informovat, kdy a jak jsem se sešel  s developery a co jsme probírali. Žádná opatření rušit nebudeme. Zavádět další byrokracii nechceme.

Kromě komunálních voleb mají obyvatelé možnost zvolit si i svého Senátora. Jakého kandidáta doporučujete a jaké jsou jeho přednosti?
Jsme jediný spolek, který kandiduje a není napojen na žádnou politickou stranu, takže žádné doporučení dávat nebudeme.

 

Chceme, aby Úvaly byli příjemné místo k životu, kde se lidé usmívají, když se potkají.

Written by