Bc. Miloš Ulrich – TOP 09

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu města Úvaly pro období 2022 – 2026 odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.

Bc. Miloš Ulrich

V Úvalech žiji od narození. Chodil jsem zde na základní školu, střední jsem pak vystudoval v Praze a věnoval se biologii a mikrobiologii. Následně jsem šel studovat andragogiku a personální řízení na Univerzitě Karlově. Ve studiu na vysoké škole pokračuji. Od dětství se věnuji karate, 14 let jsem byl členem úvalského klubu. „Závodní kariéru“ jsem už ale pověsil na hřebík a působím jako rozhodčí na soutěžích. V současné době pracuji jako manažer komunikace Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Spolupracoval jsem s řadou úspěšných komunálních politiků, poslanců i ministrů.

S kolegy jsme si stanovili tři priority:
1.       Chceme zachovat stávající klidný charakter města.
2.       Otevřít Úvaly spolupráci s univerzitami. Právě tam se kloubí to ozkoušené s inovacemi a jejich projekty (např. studentů architektury) často mají jednosměrnou jízdenku do šuplíku. Úvaly by se díky této spolupráci mohly stát jedničkou v inovativních projektech a zároveň ušetřit.
3.       Ústřední téma jsou také energie. Dnešní doba jasně ukazuje, že musíme pracovat na tom, aby se posílila naše energetická soběstačnost. Máme řadu příkladů jak v Česku, tak i u našich evropských partnerů.

Několik let se připravuje nový územní plán města Úvaly. Jaké plochy jsou podle vás vhodné pro další výstavbu a jak zastavěnost budete chtít ovlivňovat v případě vašeho zvolení? Na jakých plochách podle vás nemá v Úvalech probíhat další výstavba?

Obecně jsme pro to, aby se rozrůstání Úvalech zklidnilo, neboť nejdříve musíme stabilizovat občanskou vybavenost (kapacita ve školce a škole, dostupná lékařská péče apod.). Každopádně růst nejde zastavit úplně. Netřeba se bránit výstavbě na dlouhodobě nevyužívaných plochách. Za to musíme rozhodně bránit výstavbě na úkor lesů a zelených ploch. Jsme město v zeleni, tak ať ta zeleň kolem nás zůstane.

Budete chtít změnit výši a podmínky poplatků spojených s novou bytovou výstavbou?

Je dobře, že se developeři takto podílí na vybudování klíčové infrastruktury, kterou obvykle developerské projekty vyžadují. Otevřeme s nimi i diskusi o tom, aby vytvářeli projekty, které budou přispívat k energetické soběstačnosti Úval. Jednou z možných cest vidíme i v tom, že se developeři budou podílet na kapacitách občanské vybavenosti. Proč bychom se nemohli dohodnout, že namísto poplatku vystaví i prostory kupříkladu pro školku, že?

Jak chcete změnit podmínky omezeného a placeného parkování ve městě, rozsah zón s omezeným parkováním a výši poplatků?

Placené parkování rozhodně nesmí vést k tomu, že se z poloviny Úvaláků stane zdroj peněz. Každý občan, který vlastní auto, má mít možnost zaparkovat u svého bydliště, aniž by byl za to trestán. Jsme otevřeni diskusi o placeném parkování (přes automat nebo aplikaci) na náměstí s garancí určitého bezplatného času stání, a to za podmínek, že se nejdříve parkování zpřehlední a že částka nebude zdrcující. Žádnou takovou věc ale vedení města nemůže „upéct“ samo a vždy je třeba komunikovat s občany.

Jak konkrétně chcete podpořit vznik nových ordinací lékařů ve městě?

Preferujeme variantu většího zdravotního centra v Úvalech, aby občané měli co nejširší škálu lékařské péče, pokud možno pohromadě. Zároveň bychom rádi prohloubili spolupráci mezi úvalským a jirenským zdravotnictvím. K tomu je žádoucí posílit spoje veřejné dopravy mezi Úvaly a Jirny, či zřídit senior taxi.

Co budete chtít změnit na transparentnosti města a Technických služeb?

Chceme i rozšířit škálu komunikačních kanálů – newslettery do e-mailu, prezentace na chytrých tabulích aj. Chceme zavést i „Na kafe se starostou/místostarostou“, kdy bude garantovaná přítomnost daného voleného zástupce pro občany – bez předchozí domluvy.
Prostor ke zlepšení je i v komunikaci města přes webové stránky. Není jednoduché se v nich zorientovat na první dobrou, což má pak vliv na to, jak je vnímána transparentnost města. Informace jsou třeba zveřejněné, ale je obtížné je nalézt.

Co ještě chcete prostřednictvím Uvaly.cz sdělit voličům před komunálními volbami, které se konají 23. a 24. září 2022?

Dejte šanci novým tvářím. A společně udělejme z Úval TOP město.
Bc. Miloš Ulrich

TOP 09 Úvaly, web: top09uvaly.cz ( volební program )
facebook: www.facebook.com/TOP09.Uvaly

Written by