Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Propaganda moci

Život Úval vyšel poprvé v říjnu 1959. Obsahově byl samozřejmě poplatný době a vedoucí úloze Komunistické strany. S nápadem založit měsíčník přišel tehdy soudruh Jan Marek.

Prvním šéfredaktorem měsíčníku se stal komunista Antonín Víšek, který se po návratu z nacistického koncentráku dal na dráhu místního politika. Podle pamětníků byl jedním ze dvou klíčových komunistů, kteří v Úvalech kádrovali a ovlivňovali životní osudy lidí v Úvalech.

Vratmě se zpět k Životu Úval. Média patří k základním nástrojům „propagandy“. První číslo mělo i s programem kina jen 7 stran. Otištěné články se věnují činnosti MNV (Městského národního výboru), informace z komise pro výstavbu, bytové komise, sociálně zdravotní, komise pro výživu, školství, komise kulturní, dále službám pro obyvatelstvo, škole, nechybělo kulturní okénko a došlo i na filatelii.

Život Úval 1959

První číslo měsíčníku uvádí Antonín Víšek (v r. 1959) následovně:
„Vážení občané, rada MNV v Úvalech již delší čas uvažovala, jakým způsobem zainteresovat úvalskou veřejnost na sledování činnosti MNV a veřejného života v Úvalech vůbec. Po projednání různých názorů zvítězil návrh, aby byl vydáván pravidelně 1x za měsíc časopis, který vás bude informovat o veškerém dění a veřejném životě ve vašem bydlišti.
Tímto prvním číslem se vám dostává do ruky časopis, který dostal jméno „Život Úval“ a bude snahou redakční rady, abyste v něm skutečně našli život všech masových složek, které v Úvalech existují a žijí svoji činností.
V prvné řadě vás budeme informovat o práci MNV, o prováděných opatřeních k odstranění nedostatků a pod. Dále se dozvíte o práci jednotlivých komisí při MNV v Úvalech. což vás bude jistě zajímat, poněvadž věřím, že každý z nás se rád dozví, co se děje nebo připravuje v naší obci. ….“

Změnila se úloha Života Úval? Jakou měrou záleží na redakční radě co, jakým stylem a zda vůbec se čtenáři dozvědí?