Úvalské přikázání  – nepostavíš

V Úvalech platí od 1.2.2019 stavební uzávěra.

Stavební uzávěra pro vyjmenované stavby byla připravena se souhlasem rady města ze dne 25.9.2018. Návrh uzávěry byl zveřejněn 15.11.2018 na úřední desce k připomínkování občanů do 31.12.2018. Ve lhůtě nepřišla žádná připomínka od občanů města. Rada města 15.1.2019 vydává opatření obecné povahy na stavební uzávěru na vyjmenované stavby. Dne 30.1.2019 rada města uzávěru schvaluje /R – 29/2019, zápis v době psaní tohoto článku není ještě zveřejněn/.

Úřední deska: Opatření obecné povahy „Stavební uzávěra pro vyjmenované stavby“
Vyvěšeno: 31. 1. 2019
Datum sejmutí: 16. 2. 2019

Územní opatření zřizuje stavební uzávěru v zastavitelném území města Úvaly. Spočívá v zákazu jakékoli stavební činnosti – stavbě, změna dokončené stavby, změna v užívání stavby, změna stavby před jejím dokončením nebo dodatečné povolení stavby, územního souhlasu s umístěním stavby nebo spojeného územního a stavebního povolení stavby pro hromadné formy trvalého bydlení či přechodného ubytování včetně bytových domů a zařízení pro přechodné ubytování včetně bydlení, které je součástí sociálních služeb.

Výjimky:

 • Uzávěra se netýká stavebníka, který má uzavřenu s městem Úvaly plánovací smlouvu.dle registru smluv má město Úvaly uzavřeny následující plánovací smlouvy:
  06.11.2018 … 5 000 000,00 CZK … PR Pražská ,s.r.o.
  18.07.2018 … 38 384 337,00 CZK … (lokalita Vinice), APEP spol. s r.o., Josef Krutský, Hanna Fuchsová, Aranka Bergnerová, Jan Šorm, Ivan Rabel, Miroslav Baňka
  13.06.2016 … 0,00 CZK … Škvorecká realitní spol. s.r.o.
  25.05.2016 … 7 402 493,00 CZK … NANETTE s.r.o
  25.04.2016 … 0,00 CZK … Pavel Polák Ing. Jana Poláková
  13.04.2016 … 300 000,00 CZK … Škvorecká realitní spol. s.r.o.
  19.08.2015 … 0,00 CZK … EXAFIN a.s.
  29.06.2015 … 10 593 846,00 CZK … JARO REAL s.r.o.
  06.05.2015 … 10 593 846,00 CZK … JARO REAL s.r.o.
 • Uzávěra se netýká izolovaných rodinných domů sloužících k individuálnímu bydlení, které nemají více, než jednu bytovou jednotku.
 • Individuální výjimky na žádost radě města.Na stejném jednání /15.1.2019/ rada města rozhodla o udělení výjimky z uzávěry na žádost firmy v jejímž areálu sídlí firmy jejichž zaměstnanci mají bydlet v budově dvou soukromých vlastníků, kteří plánují její rekonstrukci. Jedná se o ubytování pro 16 až 20 osob.

Tato stavební uzávěra je platná do doby schválení nového územního plánu města Úvaly.

Zdroj:
Uzávěra … http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1487_11.pdf&original=opat%C5%99en%C3%AD%20obecn%C3%A9%20povahy.pdf

Zápisy Rady města … http://www.mestouvaly.cz/samosprava/rada-mesta/jednani-rady-mesta/

Foto: ilustrační

Written by