Úvalské přikázání – nezaparkuješ

Starosta města Úval Petr Borecký a doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. z ČVUT prezentovali projekt regulace parkování v Úvalech kolem nádraží.

 

K tématu článku je anketa přístupná na titulní stránce webu.
Co přinese návrh omezení parkování v Úvalech?
Vyřeší to problém s parkováním a množstvím aut v centru města.
Nevyřeší to problém s parkováním a množstvím aut v centru města.
Zhorší to život ve městě.
…hlasujte na webu Uvaly.cz

Zadání úpravy parkování kolem nádraží navazuje na projekt úpravy parkování náměstí Arnošta z Pardubic a ulice Husova z roku 2016. Na oblast kolem nádraží měl tým odborníků z ČVUT přibližně 8 měsíců. Zjišťovali odkud auta parkující kolem nádraží přijela, proč a jak dlouho v ulicích Úval stála. Mapováno bylo 625 teoretických parkovacích stání v ulicích určených zadáním od vedení města.

Ze zjištění je několik variant řešení. Z variant po diskusích s radou města a komisí vznikly návrhy řešení.

 • Změna dopravního značení. Například v ohybu ulice Pod tratí – Vydrova vznikne jednosměrka.
  Realizace – jaro 2019.
 • Autobusy přejíždějící železniční přejezd se závory nejezdí včas. Přejezd je 59 % času uzavřen. Doporučením je odklon autobusů do ulice Smetanova. Aby průjezd autobusů nebyl blokován čekajícími auty před závorami, tak se přikáže směr jízdy pro všechny od náměstí z Husovy ulice vpravo do ulice Smetanova. Veškerá doprava se přesune při průjezdu z náměstí do ulic Smetanova – Mánesova – Na Spojce – podjezdem pod tratí do ulice Jiráskova.
  Realizace – zřejmě již v průběhu roku 2019.
 • Posílení autobusové dopravy k nádraží.
  Realizace – nejdříve červen 2019, pokud bude mít město finance na krytí nákladů.
  Podle slov starosty by byl ideální stav ke každému vlaku navazující autobus.
 • Dvě zastávky autobusů se přesunou mimo vozovku Jiráskova do prostoru nového autobusového terminálu naplánovaného na místě staré budovy nádraží.
  Pro otočku autobusů a „čekačku“ je vytypován již nyní zpevněný pozemek proti průmyslovému areálu vedle fotbalového hřiště (za kontejnery na odpad).
  Realizace – až budou finance a dotace na výstavbu terminálu, přibližně 2023 – 2024.
 • Změna vedení autobusových linek. Bylo navrženo, aby autobusy projížděly ulicí Bezručova – Wolkerova kolem pošty. S pádem výstavby obchoďáku na tomto místě se zřejmě vrátí varianta vedení linek po Pražské ulici kolem školky, zdravotního střediska a obchodů.
 • Navržen byl vícepodlažní parkovací dům (přízemí, 2 patra, a parkování na střeše) v prostoru dnešního divokého parkování na odstavné ploše SŽDC.
  Realizace – v nedohlednu, investice vyšší než 100 mil. Kč. Na soukromém pozemku SŽDC tedy i po zavedení zón zůstane parkování bez omezení.
 • Doporučena parkovací věž pro kola, s platbou parkování v hotovosti i na kartu. Věž má průměr jen 8 m a lze ji umístit v prostoru nádraží. Problémem je vysoká investice několika milionů Kč.
  Realizace – pouze výhled. Pouze pokud bude vypsán dotační program a město bude mít dostatek financí.
 • Podle Jiřího Čarského se po zavedení zón ukáže potřeba omezení parkování rozšířit na další ulice v Pařezině až po ulici Grégrova. /na mapce žlutě/ Nebylo to předmětem zadání v této etapě.
  Předpoklad rozšíření 2019-2020.

 

 
Představovaná schválená parkovací zóna je vyznačena červeně.
Lze předpokládat, že se zóna bude muset v blízké době rozšířit nejméně na oblast označenou žlutě.
Stávající omezení parkování je vyznačeno modře.

Režim parkování v zóně s omezením
Parkování v zóně kolem nádraží /na mapce červeně/ bude omezeno od 7. hod. ráno. Ve večerních a nočních hodinách bez omezení. Parkování v délce max. 5 hodin bude zdarma. Nutné je použít papírové kotoučky za oknem auta. Pro delší parkování si musí obyvatelé bydlící v této oblasti (rezidenti) zakoupit parkovací kartu. Návrh ceny pro první kartu je 500 Kč / rok. (Lze ji použít pro více aut, pro parkování vždy jen jednoho z těchto aut – zabrání jednoho místa). Cena druhé karty pro rezidenty a pro ostatní Úvaláky bydlící mimo tuto čtvrť a pro přespolní je navržena na 5000 Kč/rok. Cena parkování podnikatelů a firem ještě vyřešena není. S pořízením karty nevzniká nárok na zaparkování. Tzn. i s pořízenou kartou nemusíte najít volné místo na zaparkování v celé oblasti (nejen před svým domem). Nejde o vyhrazené stání.

Rozšíření městské policie
Rozšíření parkovacích zón si podle Jiřího Čarského vyžádá personální a technické posílení městské policie. Jak zjistili při kontrole parkování na náměstí Arnošta z Pardubic v roce 2018 (jsou autoři tohoto návrhu z roku 2016), tak podmínky neplnilo asi 60 % parkujících aut. Pro funkčnost systému je nutné „velmi“ častá kontrola městské policie. Město rozšíření zón bude stát další provozní náklady.


Zvýšení problému s parkováním je způsobeno také úbytkem parkovacích míst. Na fotografii je likvidace parkování na divoko v ulici Pod tratí.

Záhony ukrojili z počtu parkovacích míst na divoko – na nárazník. Nyní zde zbylo pět parkovacích míst.
Jak zachycuje fotografie, obyvatelé musí pro vyložení věcí zastavit ve vozovce a občas se k takovému zastavování přidají další.

Zatáčku Pod Tratí – Vydrova čeká zjednosměrnění.

Nejdříve zmizely k zákazu zastavení potichu dodatkové tabulky „mimo dopravní obsluhy“.  Ale i pořízení značky zákazu zastavení je zde zbytečné plýtvání. Díky (úzké) šířce vozovky je zastavení v souladu s dopravními předpisy nemožné podobně jako na dalších ulicích v Úvalech.
V ulici Smetanova, kde se regulace neuplatní, nebude možné parkovat vůbec. Nyní se parkuje nadivoko mimo vozovku. Nově vybudované záhonky již nyní zmenšili manévrovací možnosti také v navazující ulici Mánesova u mlýnského rybníka. Ulice se stanou hlavním průtahem s plnou zátěží od náměstí vč. všech autobusů, které se vyhnou podjezdem pod tratí závorám na přejezdu.

Pomohou Tuklaty?
Vzhledem k  počtu aut, které stojí u nádraží celý den (velká část neparkuje celý den, je vysoká obrátkovost), je možné, že úvalské problémy pomůže zmírnit připravovaný parkovací dům v Tuklatech /viz informace Co se děje za humny 2018/12/.

Diskuze nespokojených občanů byla velmi bohatá
Zavedení zóny s omezením parkování bylo představeno na webu města a úřední desce Úval a úřadu v Brandýse n.L. 10.12.2018 k připomínkám do 28.1.2018. V termínu byla doručena pouze jedna připomínka s požadavkem na časově omezené stání bez parkovací karty pro zákazníky před provozovnou. Z iniciativy občana, prodloužil úřad v Brandýse n.L. termín k připomínkách do 15. 2. 2019.
Na prezentaci pro veřejnost 4.2.2019 se sešlo 35 občanů. Po začátku prezentace však přibývali další a v sále bylo nutné doplňovat další a další židle. Jednání se zúčastnila také většina zastupitelů.
Z odpovědi na dotazy mj. také vyplynulo, že ne vždy jsou všechna parkovací místa obsazena (z teoretických 625 míst stání bývá kolem 100 stání volných). Občané požadovali nejdříve řešit hromadnou dopravu a pak teprve restrikce parkování.
Na Youtube jednání shlédlo asi 100 sousedů. Do sepsání toho příspěvku pak záznam shlédlo dalších 40 lidí. Protože byla prezentace plná čísel a všetečných dotazů nespokojených občanů nejen z okrajových čtvrtí Úval, stojí za to se na záznam podívat.
https://www.youtube.com/watch?v=OjcqG9A2lTo

Kompletní informace o projektu na webu MěÚ: www.mestouvaly.cz
Projektový výstup ČVUT … www.mestouvaly.cz

Written by