Den otevřených dveří v hotelu Budka

Dnes 16. 9. 2022 probíhá den otevřených dveří v hotelu Budka mezi 14. – 19. hod.

Budova hotelu s restaurací a menším kulturním sálem v posledních letech spíše chátrala a z důvodu potřeby vysoké částky na opravu byla na prodej. Novým vlastníkem se před rokem stalo město Úvaly. Ani město však nemá nyní prostředky na rekonstrukci.

Stavba hotelu byla dokončena v roce 1912. Pojmenování dostal hotel po svém majiteli – Křovák. Po první světové válce však hotel několikrát mění provozovatele i majitele. Mezi lety 1924 a 1927 je přejmenován na hotel Spousta. V roce 1927 byl hotel zakoupen Františkem a Cecílií Smetanovými a přejmenován na hotel Smetana. Před druhou světovou válkou hotel kupuje liberecký restauratér, úvalský rodák a legionář František Budka. Válku hotel přečkává stále jako nejlepší ubytovací zařízení. Pro ubytování si jej vybrala německá Hitlerjugend. V roce 1953 byl hotel Budka znárodněn a převzat národním podnikem Československé hotely, n.p. Praha. Funguje pod označením hotel Sport.


Detail zdobených omítek hotel Křovák, výřez z pohlednice,  soukromá sbírka pohlednic, Renata Belzová

Přestože jde o jediný hotel v Úvalech, tak v socialistické péči chátrá, až jej jedna částečná oprava mj. připraví o zdobnou fasádu. V roce 1991 byl hotel navrácen v rámci restitucí majetku dědicům posledního majitele. V těžké konkurenci nových podnikatelů však chybí prostředky na jeho zásadní opravu. Při prodeji městu Úvaly je odhadována rekonstrukce na 50 milionů Kč. Zatím zbožným přáním je, aby Úvaly tímto získaly objekt se společenským sálem, důstojným místem pro městskou knihovnu, MDDM, kulturní dům nebo společenské centrum.

Kompletní průběžně doplňovaná historie hotelu je na stránce „Hotel Budka„.

Dominanta města Úvaly – hotel Budka, ze soukromé sbírky pohlednic

Written by