Stavba přeložky Běchovice-Úvaly povolena

Stavba obchvatu Běchovice-Úvaly získala pravomocné územní rozhodnutí. Zahájení stavby již nestojí nic v cestě.Obchvat Běchovic, Újezda a Úval se začal připravovat v 90. letech 20. století. První pokus o získání územního rozhodnutí proběhl již v roce 2009, územní rozhodnutí bylo sice vydáno, ale na základě odvolání bylo zrušeno a následně bylo řízení zastaveno.

Stavba přeložky silnice I/12 Běchovice – Úvaly dne 20. 8. 2022 získala pravomocné územní rozhodnutí Úřadu MČ Praha 21. Před ukončením lhůty nebylo podáno žádné odvolání a rozhodnutí se tak stalo po uplynutí všech lhůt pravomocným. Příprava stavby je úzce koordinována se stavbou Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Celý povolovací proces trval více než 3 roky, žádost byla zástupci stavebníka podána v červnu 2019. Řízení bylo přerušováno a podklady doplňovány a aktualizovány. Nová silnice bude čtyřproudová a bude procházet nezastavěným územím, kde převládá zemědělská půda.

Nyní bude následovat příprava stavby (výběrová řízení) a výkup pozemků. Veškeré informace ke uvedené komunikaci najdete na www.silnicei12.cz.

Zdroj: tisková zpráva MČ Praha 21.

Další články na Uvaly.cz k dopravním stavbám.

Written by