Cesta není veřejná

MěÚ Brandýs po dalších peripetiích rozhodl, že na soukromém pozemku Na ztraceném korci v Úvalech neexistuje veřejně přístupná účelová komunikace.

Pozemková kauza se táhne několik let a zaměstnává spoustu úředníků placených z veřejných prostředků a daní.

Změna v pohledu na kvalifikaci pozemku možná změní i pohled na jeho cenu. Plná cena pozemků potřebných pro odkanalizování celé této lokality je dle odhadu 546 110 Kč. Město chtělo pozemky odkoupit za 136 527 Kč a celou letitou kauzu tak blokuje  410 tis. Kč. Když částku podělíme patnácti lety sporů a počtem postižených domů, jde o 2,5 tis. Kč / rok / dům. Tento dílčí úspěch při hájení rodinného majetku znamená, že čekání na úřední řešení a letité vyvážení septiku bude pro dotčené obyvatele dražší, než kdyby si potřebný pozemek rovnou koupili společně sami…

Celou kauzu popisují články:
Stoletý příběh sadu 
Válka úředníků pro blaho obyvatel Úval 

Written by