Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018

4. 11. byla podepsána koaliční smlouva mezi sdružením Otevřené Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí Otevřené Úvaly ve vedení post starosty …

/příspěvek plně převzatý z www.otevreneuvaly.cz/

Dnes byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ČSSD a ODS. Na základě této smlouvy obsadí sdružení Otevřené Úvaly ve vedení post starosty (Petr Borecký a dvou radních (Lída Milerová, Josef Polák), ODS post uvolněného místostarosty (Alexis Kimbembe) a ČSSD post neuvolněného místostarosty (Vítězslav Pokorný). Strany a sdružení v této koalici získaly celkem 60,5% všech hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb.

Sdružení PRO Úvaly a Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP 09 budou v opozici.

V uplynulých dnech, když začalo být zřejmé, že se formuje výše uvedená koalice, jsme čelili dotazům, proč jsme neuzavřeli koalici se sdružením PRO Úvaly, které skončilo druhé, také se čtyřmi mandáty v zastupitelstvu. S těmito mandáty bychom měli dohromady 8 hlasů a těsnou většinu.

 

Odpověď na tuto otázku je, že jde o výsledek povolebních jednání, kdy se každá strana a sdružení snažilo svůj volební zisk přetavit v co nejlepší povolební výsledek a prosadit maximum ze svého programu.

Tato jednání začala jen několik minut po sobotním ohlášení výsledku voleb. Zahájili jsme je s jednotlivými stranami a sdruženími debatou o programu. V tomto ohledu byla pro nás studená sprcha jednání se spolkem PRO Úvaly. Zjistili jsme totiž, že teprve při jednání si jednotliví zástupci pro Úvaly vyjasňovali své programové priority. Nakonec jsme se od zástupců spolku PRO Úvaly dozvěděli, že prioritou k řešení ve městě je především stav měsíčníku Života Úval a rozklikávací rozpočet a územní plán.

S výjimkou územního plánu si nemyslíme, že to jsou skutečně prioritní věci k řešení, ač uznáváme, že jsou bezesporu důležité. My jsme naopak chtěli znát představy zástupců spolku PRO Úvaly na řešení problémů jako je rekonstrukce průtahu městem, náměstí, dopravního terminálu u nádraží, propojení jednotlivých městských částí a financování těchto akcí, což jsme se nedozvěděli. Průběh tohoto jednání nás přesvědčil, že se po koaličních partnerech porozhlédneme i jinde.

Další překvapení hned přišlo jen několik hodin po výsledku voleb. Řádně zvolený zastupitel ze spolku PRO Úvaly, pan Peter Hrubý dobrovolně přenechal svůj mandát lídrovi spolku PRO Úvaly Janu Černému, který se původně do zastupitelstva vůbec nedostal. Odstoupivší zastupitel pan Hrubý svůj čin odůvodnil prohlášením, že nechce trávit čas zkoumáním balíku administrativních záležitostí, které agenda zastupitele vyžaduje. Pan Hrubý takto reaguje již podruhé, protože jsme mu již před časem (což máme zdokumentováno) nabízeli místo ve Výboru pro výstavbu, které tehdy s podobným zdůvodněním odmítl. Je tedy otázkou, proč vůbec kandidoval na zastupitele ?!

Úvalská ODSka, kde došlo ve volbách téměř k revoluci, přinesla do zastupitelstva nové lidi – nestraníky. Lidé zkrátka v těchto volbách „křížkovali“ známé tváře z Úval a navzdory omezeným možnostem prosadit kandidáty na „nevolitelných pozicích“ se jim to povedlo. Jednání o spolupráci s ODS a ČSSD přinesla shodu v mnoha programových cílech, včetně dobře fungujícího Života Úval, podle nás i díky tomu, že část jejich členů byla již v minulém zastupitelstvu a měla tedy přehled o problémech, které je potřeba řešit.

Přesto jsme zkusili vyvolat ještě po dvou dnech další jednání se spolkem PRO Úvaly, nicméně jsme se dozvěděli, že na následující den se není vyjednávací tým PRO Úvaly schopen s námi sejít, a že dostaneme seznam otázek a nový termín. Seznam otázek jsme přes Facebook dostali, nicméně jsme také dostali informace od jiných stran a sdružení, že u nich vyjednávací tým PRO Úvaly časové problémy nemá.  Z jednání PRO Úvaly jsme tedy získali jasný dojem (a neoficiální informace to potvrzovaly), že cílem spolku PRO Úvaly je uzavřít koalici bez nás. Takže jsme se také činili …

Jaký je závěr? Chceme spolupracovat s lidmi, kteří chtějí pracovat jako zastupitelé a svého získaného mandátu od voličů si váží a počítají s tím, nějaký ten čas této činnosti prostě budou obětovat. Protistrany to vidí podobně jako my. Proto vzniká velká koalice Otevřené Úvaly – ODS  a ČSSD.

V každém případě si uvědomujeme jednu důležitou věc. Úvalských komunálních voleb se zúčastnilo pouhých 45% obyvatel. Znamená to, že zbývajících 55% si buď mezi kandidujícími stranami vybrat nemohlo (nemělo koho…) nebo jim to bylo jedno. Mandát naší koalice tedy ve skutečnosti podpořilo pouhých 27% občanů Úval, spolku PRO Úvaly pouhých 12% a SNK s podporou TOP 09 7% voličů. Podle nás je úkol všech stran a sdružení, pracovat v novém úvalském zastupitelstvu tak, aby se příštích voleb účastnilo více občanů našeho města a mandát všech zastupitelů měl o to větší legitimitu.

Za naše sdružení můžeme prohlásit, že nechceme ostré dělení Koalice x Opozice, ale chceme hledat průřezovou shodu na všech hlavních tématech, které budeme muset v našem městě řešit. Věříme, že až se noví zastupitelé dostanou blíže k řešení problémů, budou se vzájemná stanoviska ku prospěchu nás všech sbližovat.

Členové a zastupitelé za sdružení Otevřené Úvaly

4. 11. 2014

Breda Michal, Milerová Ludmila, Poláková Dana, Borecký Petr, Saidl Richard, Němcová Hana, Breda Marcel, Borecká Mirka, Polák Josef, Kyselová Petra, Mahdal Marek, Němec Jan, Bredová Martina, Fuxová Petra, Čejka Dan, Černý Jan, Šťastný Vladimír

Written by