Zastupitelstvo 2006 – 2010

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010 Starosta: MUDr. Šťastný Jan (ODS) Rada města: MUDr. Jan Šťastný (starosta), ODS Ing. Helena Váňová, ODS Helena Novosádová, ZA ROZVOJ ÚVAL – NOVÁ ŠANCE Jaromír Stemberg, ZA ROZVOJ ÚVAL – NOVÁ ŠANCE Karel Linhart, Volba pro Úvaly

Zastupitelstvo 2010 – 2014

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014 Starosta: MUDr. Šťastný Jan (ODS) Rada města: MUDr. Jan Šťastný (starosta), ODS od 6/2014 Mgr. Petr Borecký (uvolněný místostarosta), Otevřené Úvaly JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D (neuvolněný místostarosta), ČSSD Mgr. Dana Poláková, Otevřené Úvaly Josef Štěpánovský, ODS

Zastupitelstvo 2014 – 2018

Starosta: Mgr. Petr Borecký (Otevřené Úvaly) Rada města: Mgr. Petr Borecký (Otevřené Úvaly) Alexis Kimbembe (ODS, uvolněný místostarosta) Dr. Vítězslav Pokorný (ČSSD, neuvolněný místostarosta) Josef Polák (Otevřené Úvaly) Ing. Ludmila Milerová (Otevřené Úvaly)

Zastupitelstvo, rada, starosta

Zastupitelstvo města je základní orgán, který město spravuje. Zastupitelstvo dále volí všechny ostatní orgány města, v našem případě starostu a zúžené vedení města – městskou radu, výbory a komise. Zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Má lichý počet členů. Pro velikost obce mezi 3 a 10 tis. obyvateli může mít 11 až 25 zastupitelů – v Úvalech nyní volíme 15 zastupitelů. Zastupitelé jsou voleni v přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období všemi obyvateli města, kteří dosáhli 18 let. Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Jednání je veřejné a svolává jej číst dál