Petice proti zvyšování daně z nemovitosti 2011

Petice reagovala na pětinásobný koeficient zvyšující daň z nemovitosti – schváleno zastupiteli 24. 3. 2011. V důsledku toho, že zastupitelé po opakovaných upozorněních jednotlivých občanů v průběhu sedmi měsíců nepřehodnotili své rozhodnutí, vznikla petice proti zvýšení daně z nemovitosti.

Petice

Petice naplňuje právo každého občana se samostatně nebo společně s ostatními občany obracet na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu. Ke společnému postupu lze vytvořit petiční výbor. Podpora petice se zajišťuje shromažďováním podpisů dalších občanů. Podrobnosti jsou uvedeny v zákoně o právu petičním.